Lectures

Moderní metody chemické fyziky I 

Přednášky na VŠCHT Praha, školní rok 2014/2015

Jarní semestr

První přednáška na téma lasery: VSCHT-Lasery-2014-l1.pdf

Druhá přednáška na téma lasery: VSCHT-Lasery-2014-l2.pdf

Třetí přednáška na téma lasery: VSCHT-Lasery-2014-l3.pdf

  • Doplňující materiál k nelineární optice: 1url.cz/Fa0

 

Zimní semestr:

První přednáška: techniky časově rozlišené spektroskopie a fotochemie: VSCHT-semII-lecture3-time-resolved-v2.pdf (1712064)
Druhá přednáška: multifotonové procesy a Bose-Einsteinova kondenzace:VSCHT-semII-lecture4-multiphoton_and_BEC.pdf (1448997)

Třetí přednáška: Principy měření času, atomové a laserové hodiny: VSCHT-semII-lecture8-clocks2.pdf (2949590)

  • Doplňující materiál:

Ahmed Zewail a co. - přednáška o femtochemii:JChemEduc.pdf (3709543)

Frekvenční řetězce a hřebeny - prezentace Presentation-comps_and_chains-Alan_Madej.pdf (3886750)
Měření optických frekvencí - článek  paper-OptFreq-LHollberg.pdf (2283900)

 

-----------------------------------------------------